Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

15.07.2024, imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
   
     

Akt papieskiej koronacji poprzedziła praca poszczególnych zespołów osób:

Komitet osób przygotowujących dokumentację do Stolicy Apostolskiej

  1. Jacek KUROPKA
  2. Dominika DRAPIEWSKA
  3. Arkadiusz PUCHAŁA
  4. ks. proboszcz Dariusz SMOLNIK
  5. ks. wikariusz Marcin ZYCH

Komitet osób upoważnionych do prowadzenia księgi darów koronacyjnych

  1. Elżbieta  OBCZASIAK
  2. Anna  KRAWCZYK
  3. Anna  RYCZKOWSKA
  4. Władysław BLABUŚ
  5. Mariola  CHRAPEK
  6. Aneta  JARCZAK
  7. Wojciech SZUBERT
  8. Krystyna KOSAKIEWICZ 
  9. Barbara  PUCHAŁA
  10. Aldona GŁĄB
  11. Teresa GÓRECKA – KOWALEK
  12. Arkadiusz PUCHAŁA

Honorowy Komitet Uroczystości Koronacyjnych Wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej

  1. Biskup Edward JANIAK, Biskup Kaliski – Przewodniczący
  2. Biskup Stanisława NAPIERAŁA, Senior
  3. Biskup Teofil WILSKI, Senior
  4. Andrzej GRZYB, Poseł do Parlamentu Europejskiego
  5. Roman WOJTYSIAK, Wójt Gminy Bralin
  6. Włodzimierz MAZURKIEWICZ, Starosta Kępiński
  7. Tadeusz KAFANKA, Członek Parafialnej Rady Ekonomicznej


Organizacyjny Komitet Uroczystości Koronacyjnych Wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej

  1. ks. Dariusz SMOLNIK – Przewodniczący
  2. ks. prałat Andrzej LATOŃ, Wikariusz Generalny
  3. Marek FRAS, przewodniczący Rady Gminy Bralin i Prezes Gminny OSP
  4. Zbigniew ŁATKA, sekretarz Gminy Bralin
  5. Zenon KASPRZAK, radny Rady Powiatu
  6. Robert GOGOL, radny Gminy Bralin i kościelny
  7. Anna KRAWCZYK, przewodnicząca Parafialnej Rady Duszpasterskiej
  8. Elżbieta OBCZASIAK, przewodnicząca Parafialnej Rady Ekonomicznej
  9. Maria RABIEGA, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
  10. Regina MARCZAK, koordynatorka Róż Różańcowych Rodziców
  11. Arkadiusz PUCHAŁA, członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej
  12. ks. Marcin ZYCH, wikariusz parafialny
  13. ks. Piotr STASZAK, wikariusz parafialny

Komitety wykonawcze czyli zespoły  osób  koordynujących  przygotowania  do  koronacji

Pracami wszystkich zespołów koordynuje ksiądz proboszcz Dariusz SMOLNIK.

  • Koncepcja ołtarza i jego wykonanie – WŁADYSŁAW i ANNA BLABUŚ, MARIOLA DZIEDZICZAK, MARIOLA CHRAPEK, DANUTA BEDNARA
  • Liturgia (Modlitewnik koronacyjny) – KS. WIKARIUSZ MARCIN ZYCH, KS. WIKARIUSZ JAKUB GRZYBOWSKI
  • Śpiewy, zespoły muzyczne i orkiestra  - KRZYSZTOF ANTCZAK
  • Służby porządkowe i parkingi – MAREK FRAS
  • Sanitariaty – LESZEK GŁĄB
  • Służby medyczne – MARIA BARCZOK i BARBARA GŁĄB
  • Plac celebry i drogi dojazdowe, dekoracja (nie obejmuje ołtarza głównego)- przygotowanie koncepcji i realizacja – MARIA RABIEGA, MAŁGORZATA WRZALSKA, ALDONA GŁĄB, JÓZEF CHAŁUPKA, RAFAŁ DIRBACH
  • Nagłośnienie – Urząd Gminy Bralin – ZBIGNIEW ŁATKA  
  • Punkty informacyjne i przyjęcie gości – Urząd Gminy, MARZENA KUROPKA, REGINA MARCZAK, DOMINIKA DRAPIEWSKA, ANNA RYCZKOWSKA 
  • Druk - Promocja (banery plakaty), oznakowanie (parkingi, punkty informacyjne, sanitarne i inne), materiały do celebracji (przygotowanie tekstów), materiały dla zaproszonych gości (torba - album, ŻGB, inne) - Urząd Gminy, ARKADIUSZ PUCHAŁA, MARZENA KUROPKA, ANNA KRAWCZYK, DOMINIKA DRAPIEWSKA
  • Obsługa medialna  - JACEK KUROPKA
  • Obsługa fotograficzna – ARKADIUSZ PUCHAŁA
  • Kronika przygotowań i uroczystości – KS. WIKARIUSZ PIOTR STASZAK, KRYSTYNA KOSAKIEWICZ, ELŻBIETA LEŚNIAREK, ELŻBIETA SLIPIKO
  • Przyjęcie dla zaproszonych gości – ELŻBIETA OBCZASIAK, MAŁGORZATA WANZEK

 


Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów

Prot.  268/13/L

BISKUP KALISKI


Na prośbę Jego Ekscelencji Edwarda Janiaka, biskupa Kalisza, który przedstawił prośby duchowieństwa i wiernych w piśmie datowanym z dnia 9 kwietnia 2013 r., na mocy szczególnej władzy udzielonej przez Papieża Franciszka, chętnie pozwalamy, aby słynący łaskami Obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus, czczony przez lud chrześcijański jako Matka Boża Pólkowska w miejscowości Bralin, a którego korony osobiście Papież podczas  Audiencji generalnej, która odbyła się na Placu św. Piotra dnia 1 maja 2013 roku, w szczególny sposób pobłogosławił w obecności kustosza sanktuarium, przewielebnego ks. Dariusza Smolnika oraz innych wiernych, w imieniu i powagą Papieża mógł być zwieńczony drogocenną koroną.


Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.


Z siedziby Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 11 czerwca 2013 roku


Antonius kard. Canizares Llovera
Prefekt

+ Arturus Roche
Arcybiskup Sekretarz

 


 

 

Aktu Koronacji Papieskiej
Matki Bożej Pólkowskiej
dokonano dnia 7 września 2013 roku
Korony pobłogosławił Papież Franciszek
podczas Audiencji dnia 1 maja 2013 roku

Uroczystości przewodniczy J. Em. Henryk Kardynał Gulbinowicz
Homilię wygłosi J.E. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź,
Metropolita Gdański
Korony nałożą J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki,
   Metropolita Poznański
J.E. Biskup Edward Janiak, Biskup Kaliski

W obecności licznie zgromadzonego duchowieństwa
oraz wiernych diecezji kaliskiej
Kustosz Sanktuarium ks. prałat dr Dariusz Smolnik

            Rok Wiary A.D. 2013

 


 

Ważniejsze inicjatywy i wydarzenia poprzedzające
Akt Papieskiej Koronacji Matki Bożej Pólkowskiej

Kronika Koronacyjna

Rok 2008

1. 5 lipca 2008 roku -  Dekret powizytacyjny Biskupa Kaliskiego zalecający, aby zwieńczeniem rozkrzewianego kultu Matki Bożej Pólkowskiej była uroczysta koronacja Obrazu Pani Pólkowskiej.

2. 14 września 2008 roku – Uroczystość Odpustowa Narodzenia NMP. Biskup Teofil Wilski, przewodniczy uroczystościom oraz wita trzechsetną pieszą pielgrzymkę z parafii kępińskich. W swoim wspomnieniu, biskup pomocniczy napisze „Wspominam uroczystość odpustową 14 września 2008 roku, wielka rzeszę wiernych u stóp Matki Bożej Pólkowskiej, rozmodloną, licznie korzystającą z Sakramentu Pokuty i uczestniczącą w Eucharystii”.

3. 16 października 2008 roku – Pismo ks. proboszcza skierowane do ks. biskupa ordynariusza w sprawie rozpoczęcia starań o ukoronowanie cudownego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej papieskimi koronami.

Rok 2009

4. 22 kwietnia 2009 roku – Pismo Ks. Proboszcza skierowane do Ks. Biskupa Stanisława Napierały odnośnie rozpoczęcia dalszych przygotowań do Koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej.

5. 15 maja 2009 roku - Biskup Kaliski wyraża radość z inicjatywy Księdza Proboszcza, by wizerunek Matki Bożej Pólkowskiej uczcić aktem uroczystej koronacji papieskiej.  

6. 13 września 2009 roku – Odpust Narodzenia NMP – Słowo Boże głosi ks. prof. Wiesław Wenz, oficjał Sądu Metropolitalnego we Wrocławiu.

Rok 2010

7. 18 lipca 2010 roku – Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Mszy św. przewodniczy i Słowo Boże głosi ks. prof. Waldemar Irek, Rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.

8. 18 lipca 2010 roku – W Sanktuarium na Pólku trwają prace remontowo- konserwatorskie. Na makiecie Sanktuarium zostały umieszczone imiona i nazwiska pierwszych ofiarodawców.

9. 25 lipca 2010 roku -  Dzięki bardzo dobrej i skutecznej współpracy oraz zaangażowaniu   Wójta Gminy Bralin i Urzędu Gminy, zakończono piękne dzieło promujące Sanktuarium na Pólku, jakim jest nowa podświetlona nocą tablica informacyjna, postawiona przy trasie S-8. 

10. 12 września 2010 roku – Uroczystej sumie odpustowej ku czci Narodzenia NMP przewodniczy ks. Biskup Wiesław Lechowicz, Biskup pomocniczy tarnowski. Słowo Boże podczas mszy św. o godz. 8.00-10.00 wygłosił ks. prałat Tomasz Ilski, były proboszcz parafii Bralin. 

Rok 2011

11. 13 luty 2011 roku  -  Z renowacji i konserwacji zostaje przywieziony Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej oraz ołtarz z rewersem i aniołami. Do konserwacji został zabrany boczny ołtarz pw. św. Józefa.

12. 20 marca 2011 roku – Dalszy ciąg prac remontowych przy Sanktuarium: zostały wstawione nowe okna, trwa wymiana instalacji elektrycznej oraz nagłośnieniowej, a także impregnacja całego kościoła i obiektów przylegających. Rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Sanktuarium: oświetlenie bryły kościoła, ścieżki i ciągi pieszo jezdne, droga z kamienia polnego, trawniki i nasadzenia.

13. Gmina Bralin rozpoczęła prace przy zmianie nawierzchni prowadzącej do Sanktuarium (pierwsza część asfaltowa, druga zgodnie z wymogiem WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, z kamienia polnego).
     
14. 27 marca 2011 roku - Trwają przygotowania do uroczystości Nawiedzenia Wizerunku Obrazu Jasnogórskiego.

15. 10 kwietnia 2011 roku – Wielki Tydzień - rozpoczęcie misji świętych przed dobą Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Misje oraz dzień skupienia 2 maja, prowadzi ojciec Jan Ożóg, saletyn.  

16. 3 maja 2011 roku – Poświęcenie obelisku upamiętniającego 300 lecie kościoła odpustowego na Pólku, beatyfikacji Jana Pawła II, Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. Otwarcie i poświęcenie nowej drogi wiodącej do Sanktuarium. Decyzją Uchwały Rady Gminy Bralin otrzymała ona nazwę Alei Jana Pawła II.

17. 3 maja 2011 roku – W uroczystość Królowej Polski, o godzinie 17.00 z Jasnej Góry, w zimowej scenerii przybywa do Sanktuarium Matka Boża w Wizerunku Częstochowskim. W obecności wielkich rzesz wiernych, Ks. Biskup Teofil Wilski, biskup pomocniczy kaliski, przewodniczy uroczystej mszy św. w Sanktuarium

18. 17 lipca 2011 roku – Odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel – przewodniczy i Słowo Boże głosi kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. kanonik Jacek Bąk.

19. 26 lipca 2011 roku – prośba Ks. Proboszcza skierowana na ręce Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały o potwierdzenie dekretem, a tym samym autorytetem Pasterza Kościoła partykularnego, miejsca kultu Matki Bożej Pólkowskiej i nadanie temu kościołowi tytułu „ Sanktuarium Maryjne Ziemi Bralińsko-Kępińskiej na Pólku”. 

20. 20 sierpnia 2011 roku – Podczas Wieczornicy odbyła się w Sanktuarium prezentacja albumu promującego kościół odpustowy: „ Perła architektury drewnianej. Trzysta lat kościoła odpustowego na Pólku pod Bralinem”.

21. 28 sierpnia 2011 roku -  Uroczyste dożynki diecezjalne w Sanktuarium na Pólku, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Napierały. Transmisja uroczystości w Telewizji Trwam oraz w Radio Maryja.

22. 11 września 2011 roku – Centralne uroczystości 300-lecia kościoła odpustowego. Uroczystość odpustowa Narodzenia NMP. Biskup Kaliski Stanisław Napierała ogłasza kościół odpustowy pw. Narodzenia NMP na Pólku Sanktuarium Maryjnym Ziemi Bralińsko-Kępińskiej. Podczas uroczystości Tadeusz Kafanka, przewodniczący Parafialnej Rady Ekonomicznej, otrzymuje z rąk Biskupa Kaliskiego medal Bene merenti de diocesi calissiensi. Proboszcz i kustosz Sanktuarium zostaje prałatem supra numerum w Kapitule Katedralnej. 

23. 24 grudnia 2011 roku – Pasterka w Sanktuarium- zakończenie Roku Jubileuszowego. Poświęcenie nowych mebli w zakrystii, dar jubileuszowy parafian.

Rok 2012

24. NASZĄ MODLITWĄ UKORONUJMY JEJ SKROŃ – Duszpasterze parafii przedstawiają program modlitwy parafian o rychłą  Koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej, Strażniczki Wiary Świętej.     
       Główne myśli programu modlitewnego:

  • Potrzeba świadectwa naszej wiary i pobożności
  • Pielgrzymujemy na Pólko z całymi rodzinami
  • W rodzinie gromadzimy się na modlitwie za wstawiennictwem Pani Pólkowskiej – każda rodzina otrzyma Modlitewnik czy też rytuał rodzinnej modlitwy maryjnej 
  • Korony ze szczerej modlitwy i najszlachetniejszego złota – rodziny poproszone są, aby spisać świadectwa żywej wiary swoich przodków. Powstał specjalny zespół osób, które zbierają i deponują złoto na korony dla Matki Bożej, zapisując nazwiska i przedmioty przekazane przez wiernych oraz ich intencje.
  • Zaproszenie do Sanktuarium wszystkich rodzin naszej parafii, z poszczególnych miejscowości i ulic, aby gromadzić się jak najliczniej w sobotnie wieczory na Mszy św. o godz.19.30, sprawowanej w ich intencjach oraz w intencji przygotowań do koronacji.

25. 29 luty 2012 roku – Pismo Ks. Proboszcza – Kustosza do Ks. Biskupa dotyczące dalszych przygotowań do Koronacji Cudownego Obrazu.

26. 2 marca 2012 roku – Biskup Ordynariusz wyraża radość z inicjatyw i prac podjętych w działaniach zmierzających do Koronacji Pani Pólkowskiej.

27. Druk folderu z nowymi pieśniami ku czci Matki Bożej Pólkowskiej i Matki Bożej Szkaplerznej.

28. 3 kwietnia 2012 roku – Prośba Ks. Proboszcza-Kustosza skierowana do Ks. Biskupa o wydanie nihil obstat zatwierdzającego Modlitwę oraz Nowennę do Matki Bożej Pólkowskiej, które mają być wydane w przygotowywanym Modlitewniku Pólkowskim.

29. 11 kwietnia 2012 roku – Pismo Kurii Diecezjalnej wydane z upoważnienia Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały udzielające imprimatur na druk Modlitwy i Nowenny w Modlitewniku Pólkowskim.

30. 15 maja 2012 roku – Przekazanie Biskupowi Kaliskiemu wydanego przez parafię Modlitewnika Pólkowskiego, w którym znajdują się m.in. pieśni i modlitwy do Matki Bożej Pólkowskiej, pólkowska droga krzyżowa.

31. Prośba umieszczana w Ogłoszeniach duszpasterskich aby modlić się w intencji koronacji rozważając tajemnicę różańca św. Ukoronowanie NMP.

32. Sanktuarium otrzymało pięknie uporządkowane wnętrze, w miejsce ławek pochodzących z różnych kościołów, zostały wykonane za zgodą Konserwatora Zabytków w Kaliszu, nowe ławki modrzewiowo-dębowe. W ten sposób stało się miejscem pełnym harmonii i przestrzeni sakralnej.

33. Renowacji i konserwacji została poddana część pokutna Sanktuarium, a mianowicie trzy konfesjonały oraz ołtarz Chrystusa Bolesnego.

34. 10 VI – 23 VI 2012 roku  Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej Opiekun „Naszą modlitwą ukoronujmy Jej Skroń” – rozmowa z ks. prałatem Dariuszem Smolnikiem na temat planowanej na rok 2013 koronacji koronami papieskimi Obrazu Matki Bozej Pólkowskiej.

35. 27 czerwca 2012 roku – W Sanktuarium biskup Teofil Wilski udziela sakramentu bierzmowania młodzieży z dekanatu bralińskiego. 

36. Rozpoczęcie zbierania świadectw pielgrzymów mówiących o cudowności tegoż miejsca związanych z obecnością Matki Bożej Pólkowskiej.

37. 14 czerwca 2012 roku – Pierwsze pismo ks. proboszcza-kustosza skierowane do ks. biskupa Marka Jędraszewskiego, pielgrzyma i celebransa licznych uroczystości w Sanktuarium, z prośbą o świadectwo i wspomnienie z pobytów na Pólku. 

38.  Oświadczenie Rady Gminy Bralin, nr XXIV/1/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, w sprawie poparcia starań o koronację koronami papieskimi Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej.

39. 14 lipca 2012 roku – Prośba ks. proboszcza – kustosza do ks. biskupa dr Teofila Wilskiego, ks. biskupa dr Edwarda Janiaka, ks. biskupa dr Wiesława Lechowicza, ks. prof. dr hab. Waldemara Irka, ks. prałata prof. dr hab. Wiesława Wenza, ks. dr Adama Sikory, ks. prałata Tomasza Ilskiego, ks. kanclerza dr Jacka Bąka i innych prezbiterów o osobiste świadectwo i wspomnienie związane z celebracjami w Sanktuarium na Pólku.

40. 22 lipca 2012 roku – Doroczny odpust Matki Bożej Szkaplerznej – Słowo Boże głosi ojciec Mirosław Salamoński, karmelita bosy z Wrocławia. W Sanktuarium szkaplerz święty przyjęło prawie 200 wiernych.

41. 9 września 2012 roku – Odpust Narodzenia NMP – Słowo Boże głosi ojciec Joel Kokott, franciszkanin, pochodzący z parafii bralińskiej.

42. Nadesłanie przez Księdza Biskupa Teofila Wilskiego przepięknego świadectwa i wspomnienia z modlitewnych spotkań u Matki Bożej Pólkowskiej. Inne świadectwa i wspomnienia:
Tarnów, 20 lipca 2012 roku, Biskup Wiesław Lechowicz, Biskup Pomocniczy Tarnowski: „Mnóstwo wiernych, od dzieci w wieku niemowlęcym, po staruszków obecnych na nabożeństwach odpustowych potwierdza, że całkiem liczna jest rzesza ludzi żyjących na ziemi bralińsko – kępińskiej, podzielających wyznanie poety”.

43. Świadectwa innych teologów, profesorów i duszpasterzy:

  • Ks. prałat prof. Waldemar Irek, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  • Ks. prałat prof. Wiesław Wenz, Wikariusz Sądowy, Profesor PWT we Wrocławiu
  • Ks. dr Adam Sikora, Prodziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu
  • Ks. prałat dr Jacek Bąk, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu
  • Ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz parafii konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim.

44. 23 września 2012 roku, nowy Biskup Kaliski Edward Janiak, w niedzielę po objęciu diecezji kaliskiej, przybywa do Sanktuarium na osobistą modlitwę przed łaskami słynącym Obrazem Matki Bożej i wyraża radość z trwających przygotowań do aktu Koronacji.

45. Jesienią 2012 roku wróciła z renowacji część pokutna i zostały zabrane do konserwacji i odnowienia ostatnie obiekty ruchome z Sanktuarium ambona oraz 14 stacji drogi krzyżowej.

46. PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK WIARY 2012/2013 - Maryja naszą przewodniczką w pielgrzymce wiary - W perspektywie Koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej

  • Rok Wiary uroczyście rozpoczęty przez Papieża Benedykta XVI w Bazylice św. Piotra w Rzymie dnia 11 października 2012 roku, otworzył przed parafia perspektywę historycznego wydarzenia jakim będzie Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej.
  • Oczekiwania na wielki dzień koronacyjny poprzedzą tzw. miesięcznice czyli każdego ósmego dnia miesiąca poprzedzającego Koronację będą celebrowane w Sanktuarium uroczyste Eucharystie.

47. Księga Darów Koronacyjnych. Powołany przez kustosza Komitet osób upoważnionych do prowadzenia Księgi Darów Koronacyjnych rozpoczyna swoją posługę, a mianowicie dokonuje zbierania złotych precjozów na korony dla Cudownego Wizerunku. Księga staje się przepięknym świadectwem wiary pielgrzymów, którzy składając złoto i inne dary wyrażają Matce Bożej swoją miłość i wdzięczność za udzielane ich rodzinom łaski. 

48. 11 grudnia 2012 roku – Ksiądz Kustosz przekazuje Księdzu Biskupowi Edwardowi Janiakowi wydany folder koronacyjny zatytułowany Sanktuarium Maryjne Ziemi Bralińsko-Kępińskiej na Pólku pod Bralinem. Został on opracowany przez zespół osób przygotowujących dokumentację do Stolicy Apostolskiej: ks. kustosz dr Dariusz Smolnik, ks. wikariusz mgr Marcin Zych, mgr Jacek Kuropka, mgr Dominika Drapiewska i Arkadiusz Puchała.

Rok 2013

49.  15 stycznia 2013 roku  - Prośba Biskupa Kaliskiego do Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, o włączenie w porządek obrad 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski punktu dotyczącego wyrażenia przez członków KEP pozytywnego votum dla wniesienia przez Biskupa Kaliskiego prośby do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o wydanie dokumentu zezwalającego na dokonanie koronacji papieskiej XVII wiecznego Cudownego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej.

50. Biskup Kaliski wraz z folderem koronacyjnym ukazującym skrótowo historię kultu maryjnego na Pólku, kieruje do wszystkich biskupów polskich pismo z prośbą o poparcie jego wniosku o Koronację Papieską, podczas planowanego wiosennego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.    

51. Styczeń i luty 2013 roku - Pisma niektórych biskupów polskich popierających starania o papieską koronację. 

52. 31 marca 2013 roku – Rezurekcja w Sanktuarium, podczas której zabiły po latach milczenia odnowione dzwony pólkowskie, dla których piękną drewnianą dzwonnicę wykonał parafianin Czesław Zakręta.

53. Księga Darów Koronacyjnych została przepisana przez Krystynę Kosakiewicz. Zawiera ona 448 wpisów, zawartych w dwóch tomach.

54. Korony oraz berło dla łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej wykonała firma Fashion Jewellery z Górnego Śląska (Katarzyna Klimas i Maciej Ożdżeński). 

55. 4 kwietnia 2013 roku -  Prośba Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka do Nuncjusza Apostolskiego w Polsce o przedstawienie Ojcu Świętem Franciszkowi przez Kustosza Sanktuarium Koron dla cudownego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej z prośbą o ich pobłogosławienie.

56.  4 kwietnia 2013 roku – Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski wyraziło swoje pozytywne votum popierające wniosek Biskupa Kaliskiego o Koronację Papieską.

57. 18 kwietnia 2013 roku – Pismo Nuncjatury Apostolskiej w Polsce informujące Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka o otrzymaniu potwierdzenia Prefektury Domu Papieskiego o zarezerwowaniu biletów dla 1100 członków pielgrzymki diecezjalnej na audiencje generalną w dniu 1 maja br. (godz. 10.30), oraz o błogosławieństwie przygotowanych koron dla obrazu Matki Bożej Pólkowskiej.

58. Biskup Kaliski, Edward Janiak, przesyła do Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obszerną dokumentację zatytułowaną Storia del Santuario e del culto dell’Immagine Miracolosa della Madre di Dio di Pólko. 125 stron dokumentacji zawierającej historię Sanktuarium i kultu łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej przygotował zespół osób z parafii bralińskiej: ks. kustosz Dariusz Smolnik, ks. wikariusz Marcin Zych, Jacek Kuropka, Dominika Drapiewska i Arkadiusz Puchała.

59. 27 kwietnia 2013 roku – Parafialna autokarowa pielgrzymka do Rzymu w Roku Wiary. Grupa 48 pielgrzymów wraz z księdzem wikariuszem Marcinem weźmie udział w Audiencji generalnej, podczas której mają być poświęcone Korony dla Matki Bożej Pólkowskiej.

60. 29 kwietnia 2013 roku -  O godzinie 6.00 msza święta w Sanktuarium na Pólku rozpoczynająca diecezjalną kaliską pielgrzymkę samolotową do Rzymu. Bierze w niej ks. kustosz oraz 40 parafian (28 osób z Berlina i 12 osób z Katowic).  

61. 1 maja 2013 roku -  Uczestnictwo w Audiencji Papieskiej na placu św. Piotra w Rzymie. Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił korony dla Matki Bożej Pólkowskiej w obecności Biskupa Kaliskiego, kustosz Sanktuarium ks. Dariusza Smolnika, wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka i Alicji Marciniak. Podczas audiencji Papież Franciszek osobiście pozdrowił grupę wiernych z diecezji kaliskiej oraz z Sanktuarium z Pólka. 

62. Biskup Kaliski powołał Komitet Honorowy oraz Komitet Organizacyjny Uroczystości Koronacyjnych, w skład których weszli Biskupi, prezbiterzy, przedstawiciel Kurii, władz samorządowych oraz wiernych z parafii Bralin.

63. Kustosz Sanktuarium przedstawił Biskupowi Kaliskiemu szczegółowy plan bezpośrednich przygotowań do uroczystości, a następnie powołał Komitety Wykonawcze, na czele których stoją przewodniczący. Zespoły tych osób podejmują opracowywanie poszczególnych sektorów przygotowań (ołtarz, kwiaty, dekoracja, plac celebry, nagłośnienie, oświetlenie, parkingi, modlitewnik koronacyjny, liturgia, obsługa medialna, punkty informacyjne, promocja sanktuarium, sanitariaty, pomoc medyczna, posiłek dla zaproszonych gości).

64. Parafianie i pielgrzymi gromadzą się każdej soboty o godz. 21.00 w Sanktuarium na apelu maryjnym w intencji koronacji papieskiej. 

65. 11 czerwca 2013 roku – Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret zezwalający na Papieską Koronację łaskami słynącego Wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej. 

66. W Sanktuarium została zamontowana ambona po dokonanej renowacji i konserwacji oraz przepiękna galeria Męki Pańskiej przedstawiona w 14 stacjach drogi krzyżowej. Prace restauratorskie i konserwacyjne wykonał dr Edgar Pill z Torunia, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

67. 17 czerwca 2013 roku – Ks. prałat dr Dariusz Smolnik, kustosz Sanktuarium wraz z księdzem wikariuszem Marcinem Zychem, odbierają w Watykańskiej Kongregacji dokument Stolicy Apostolskiej zezwalający na dokonanie Papieskiej Koronacji.

68. 25 czerwca 2013 roku – Biskup Ordynariusz Edward Janiak, dokonuje poświęcenia w kościele parafialnym, wiernej kopii Wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej przyozdobionej w wotywną XVIII wieczną suknię. Obraz umieszczony został w prezbiterium kościoła, gdzie podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Pólkowskiej jest otwierany i przedstawiany wiernym do publicznej czci.

69. W Bralinie (drogi wjazdowe) i przy kościele parafialnym oraz przy Sanktuarium umieszczono 10 banerów informujących o uroczystościach koronacyjnych. Zostało przygotowanych i wydrukowanych 1000 plakatów informacyjnych oraz 40000 małych zaproszeń z programem nabożeństw poprzedzających koronację oraz z jej szczegółowym planem. Jednocześnie przygotowano zaproszenia dla księży Biskupów, władz samorządowych oraz innych gości w liczbie 300.

70. Uroczystości koronacji papieskiej odbędą się w sobotę 7 września o godz. 11.00 na placu przed Sanktuarium. Aby umożliwić kapłanom z całej diecezji uczestnictwo w tym wielkim diecezjalnym wydarzeniu religijnym w Roku Wiary, akt koronacji został wyznaczony na sobotnie przedpołudnie. Uroczystej mszy św. koronacyjnej ma przewodniczyć ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, homilię wygłosi ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, zaś korony nałożą ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz Biskup Kaliski Edward Janiak.  

71. 29 czerwca 2013 roku – Pielgrzymka wiernych z Dekanatu Bralińskiego.

72. 12 lipca 2013 roku – Msza św. o godzinie 6.00 z udziałem Grupy Pielgrzymów z Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej na Jasną Górę.

73. 16 lipca 2013 roku – XVII rocznica nawiedzenia Matki Bożej Fatimskiej – Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel – Procesja z kościoła parafialnego do Sanktuarium. Uroczysta Eucharystia i przyjęcie do Szkaplerza św. 72 dzieci z dekanatu bralińskiego.

74. 20 lipca 2013 roku – Rozpoczęcie uroczystości odpustowych Matki Bożej Szkaplerznej. Msza św. wieczorna w Sanktuarium, podczas której zostaje pobłogosławiona siódma Róża Różańcowa Rodziców pod patronatem św. Franciszka.

75. 21 lipca 2013 roku - Uroczystość odpustowa Matki Bożej Szkaplerznej, której przewodniczy ks. prałat dr Aleksander Gendera, wikariusz biskupi, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Podczas uroczystości przeszło 100 wiernych przyjęło płaszcz Opieki Maryi, Szkaplerz Święty. Na mszach świętych obecnych było 5-6 tysięcy wiernych.

76. 22 lipca 2013 roku – Błogosławieństwo Szkaplerzem św. dzieci zgromadzonych w Sanktuarium. Uroczystościom przewodniczy nowy wikariusz parafialny, ksiądz mgr Jakub Grzybowski.

77. 23 lipca 2013 roku – Dzień chorych, niepełnosprawnych i starszych w Sanktuarium. Eucharystia z udzielaniem sakramentu namaszczenia, której przewodniczy ksiądz wikariusz Marcin Zych.

78. Podczas odpustu wiernym zostało przedstawionych 12 ornatów koronacyjnych z Wizerunkiem Matki Bożej Pólkowskiej oraz Matki Bożej z Góry Karmel. Po ogłoszeniu, szybko stały się one darem kilkunastu ofiarodawców, czcicieli Matki Bożej Pólkowskiej. Wierni chętnie nabywali, po raz pierwszy specjalnie przygotowane na uroczystości, różańce oraz inne dewocjonalia z wizerunkiem Matki Bożej Pólkowskiej.  

79. 28 lipca 2013 roku – Modlitwa za kierowców w Sanktuarium i poświęcenie pojazdów mechanicznych.

80. 15 sierpnia 2013 roku – List Pasterski Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zapraszający na koronację Matki Bożej Pólkowskiej.

81. 25 sierpnia 2103 roku – Dziękczynienie za zebrane plony żniwne – Dożynki Gminno-Parafialne w Sanktuarium.

82. 1-4 września 2013 roku – Rekolekcje maryjne w Sanktuarium – bezpośrednie duchowe i modlitewne przygotowanie wiernych przed uroczystościami koronacyjnymi. Słowo Boże głosi i modlitwie przewodniczy ojciec Marek Sendor, franciszkanin.    

83. 5 września 2013 roku – W Sanktuarium na Pólku prezentacja nowego albumu Perła Architektury Drewnianej Południowej Wielkopolski. Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem oraz strony internetowej Sanktuarium. Tego dnia podczas Eucharystii, podziękowaliśmy Bogu za długoletnią posługę kapłańską wikariusza parafialnego ks. mgr lic. Marcina Zycha (pracował 5 lat, 2 miesiące i 10 dni). Ks. Marcin wpisał się swoją gorliwością, pracowitością i pobożnością maryjną w życie naszej parafii i Sanktuarium na Pólku.  

84. Opracowanie i wydanie Modlitewnika Koronacyjnego w ilości 5000 egzemplarzy. Zespół redakcyjny: ks. mgr Marcin Zych, ks. mgr Jakub Grzybowski, wikariusze parafialni; Arkadiusz Puchała. 

85. Dzień 7 września 2013 roku – UROCZYSTY AKT PAPIESKIEJ KORONACJI MATKI BOŻEJ W WIZERUNKU PÓLKOWSKIM. Pielgrzymka diecezjalna w Roku Wiary na Pólko. Mszy świętej koronacyjnej przewodniczył Henryk Kardynał Gulbinowicz z Wrocławia, Słowo Boże wygłosił ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, Korony nałożyli ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz ksiądz Biskup Edward Janiak, Biskup Kaliski, w obecności ks. prałata Dariusza Smolnika, kustosza Sanktuarium, w asyście licznie zgromadzonych biskupów, kapłanów i wiernych z diecezji kaliskiej i innych pielgrzymów.

86. 7 września 2013 roku – Apel maryjny w Sanktuarium.

87. 7 września 2013 roku – Godzina 24.00 PASTERKA MARYJNA w Sanktuarium.

88. 8 września 2013 roku – ODPUST NARODZENIA NMP – DZIĘKCZYNIENIE ZA AKT KORONACJI – Godzina 8.00 – Eucharystia i odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Sanktuarium – przewodniczy Biskup Kaliski Edward JANIAK. Msze św. dziękczynne o godzinie 10.00 i 12.00.

89. 8 września 2013 roku – Godzina 21.00 apel maryjny w Sanktuarium.

90. 9 września 2013 roku – Godzina 17.00 spotkanie modlitewne dzieci z Maryją ukoronowaną i błogosławieństwo dzieci.

91. 10 września 2013 roku – Godzina 17.00 chorzy, niepełnosprawni, starsi pielgrzymi na Pólku u Matki Bożej Ukoronowanej. Msza św. dziękczynna kapłanów diecezji kaliskiej, kolegów seminaryjnych naszego wikariusza parafialnego, księdza mgr Jakuba Grzybowskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK