Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

16.08.2022, imieniny: Joachima, Nory, Stefana
   
     

 

Wymienianki czyli modlitwa za zmarłych

Zwyczajem starodawnym pątnicy przybywający do Sanktuarium na Pólko na doroczne odpusty ku czci Matki Bożej z Góry Karmel oraz Narodzenia NMP przynosili kartki z imionami i nazwiskami swoich krewnych. Praktyka ta jest do dzisiaj bardzo żywa wśród pielgrzymów, którzy zapisują w tzw. wymieniankach swoich drogich zmarłych aby wspierać ich drogę do nieba swoją modlitwą za zbawienie ich dusz. Młodzież w przystani pielgrzyma przyjmuje intencje modlitewne za zmarłych polecanych przez parafian i pielgrzymów.

Wymienianki pólkowskie są włączone w modlitwę różańcową, odmawianą w Sanktuarium w kolejne niedziele po uroczystościach odpustowych. Każda tajemnica różańca świętego jest poprzedzona czytaniem imion i nazwisk zmarłych.

Podczas pólkowskiej drogi krzyżowej, przy poszczególnych stacjach, wyprasza się odpusty ofiarując je za swoich zmarłych. Prowadzący drogę krzyżową zbiera kartki ze wykazami zmarłych, które następnie przyporządkowuje do poszczególnych stacji.

W kościele parafialnym pw. św. Anny w Bralinie, przez cały rok liturgiczny, w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.00 kapłan odczytuje wymienianki prosząc w modlitwie wspólnotowej o łaskę życia wiecznego dla tych zmarłych.

 

WYMIENIANKI ROCZNE 2021/2022
 
BRALIN
 
MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH
W NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00 
 
W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni parafialnej w Bralinie, a także drogich nam zmarłych:
 
Księży, którzy pracowali w naszej parafii :
 
+ ks. Tomasza GABRIELA
+ ks. Stefana WOJCIECHOWSKIEGO
+ ks. Maksymiliana DŁUŻEWSKIEGO
+ ks. Antoniego MENCLA
+ ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO
+ ks. Jerzego ŻURAWSKIEGO
+ ks. wikariusza Romana SROCZYŃSKIEGO
+ ks. wikariusza Jana TECŁAWA
 
Księży, którzy pochodzili z naszej parafii :
+ ks. Biskupa Daniela LATUSKA
+ ks. Melchiora GROSSKA
+ ks. Michała LEWKA
+ ks. Roberta JOSIŃSKIEGO
+ ks. Ryszarda ROSSĘ
+ ks. Józefa JAŃCA
+ ks. Stefana SZUDY
+ ks. Daniela STASCHA
+ ks. Aleksandra ZAJADACZA
+ o. Bernarda MACIEJEWSKIEGO OFM
+ o. Józefa PUCHAŁĘ
 
1. + Stanisława DORUCH i zm. z rodz. 
2. + Helenę, Wincentego, Franciszka PERNIOKÓW; Marię WOJTASIK; Józefa i Stanisława KASPRZAKA 
3. + Leokadię, Walentego BRĄŚ; zm. z rodz.: BRĄSIÓW i MIESZAŁÓW 
4. + Józefa TRAWIŃSKIEGO; Marię, Feliksa JĘDRYSIAK; Cecylię LATUSEK; Łucję i Feliksa MAKOŚ 
5. + Teresę, Franciszka DROSZCZ, Martę, Pawła DROSZCZ 
6. + Helenę, Wacława, JARCZEWSKICH; Gertrudę, Alfreda SKIBA  i zm. z rodz.  
7. + Andrzeja WIELOCH, braci: Piotra i Romana oraz ojca Joachima   
8. + Leokadię, Szczepana, Kazimierza DŁUGOWSKICH oraz zmarłych z rodziny JEŻYKÓW i DŁUGOWSKICH 
9. Pelagię, Mariana DOMAGAŁÓW, zm. rodziców, teściów i rodzeństwo, Księdza Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO, Księży Edwarda i Józefa WAWRZYNIAKÓW 
10. + Małgorzatę DROSZCZ i rodziców z obu stron 
11. + Stanisława i Bolesława JĘDRYSIAKA i ich rodziców; Gizelę i Józefa KROWICKICH i ich rodziców 
12. + Helenę FROŃ jej rodziców, teściów, zmarłych z rodziny MAŁOLEPSZYCH, FROŃ i JEZIORNYCH 
13. + Monikę, Maksymiliana WOLKO; Jana, Janinę JANIKOWSKICH; Marię, Paulinę TROSKA i zm. z rodziny 
14. + Marię DEMBNĄ; Anielę, Wiesława SAKOWSKICH; Helenę, Jana KULÓW; Łucję GRABOWSKĄ; Weronikę, Franciszka KULÓW 
15. + Zbigniewa, Janinę  ŁATKA Bronisławę, Józefa KAFANKÓW; Ks. Ryszarda ROSSĘ; rodziców: Emilię i Ryszarda; Andrzeja WITAKA;  Urszulę, Henryka SCHUDY; zm. z rodz.: JOSIŃSKICH, ROSSÓW, KAFANKÓW 
16. + Klemensa i Franciszkę  SZUBIŃSKICH, Piotra, Leona KAROLKÓW, Jana BEDNARĘ, Krzysztofa TRZECIAKA, Władysława, Krystynę, Zdzisława i Janusza RYCZKOWSKICH, Kazimierza PŁACHCIŃSKIEGO i zm. z rodziny 
17.  + Kazimierę BODYLSKĄ, Stanisławę, Józefa, Leona, Mariannę i Jana MIKOŁAJCZYKÓW, zm. z rodz.: BODYLSKICH, MIKOŁAJCZYKÓW i GUŹDZIOŁÓW 
18. + Stefana WITTKA; Jana, Marię MRÓZ 
19. + Andrzeja, Stanisława, Stanisławę, Dominika GNITECKICH; Annę, Franciszka        WISZCZAK oraz zm. z tych rodzin; Roberta RABIEGĘ 
20. + Teresę, Stefana MOŚ 
21. + Mariana CIERPIK, rodziców: Irenę i Leona; brata Zbigniewa 
22. + Stefanię, Bernarda, Jerzego HANISZ; Gertrudę, Pawła KOZICA; i zm. z tych rodz. 
23. + Agnieszkę, Antoniego SIEMAŃSKICH; Henryka, Stanisława, Marię, Czesława KOZIEŁ; Stanisława, Weronikę, Adama, Rozalię, Karolinę, Czesława SANIK; Halinę DURYŃ, zm. z rodz., dusze w czyśćcu cierpiące 
24. + Wiktorię, Józefa BLABUŚ; zm. z r.: NOCONIÓW, BLABUSIÓW i BELKÓW; Zofię, Antoniego STACHURÓW; zm. z r.: WARDĘGÓW, STACHURÓW i BRYLAKÓW 
25. + Alfonsa TROSKĘ, Agnieszkę, Józefa PENTOSIÓW, Wiktorię TROSKA  
26. + Jana, Gertrudę KAŁKA; Rozalię, Władysława KUBASIK  
27. + Rozalię, Tomasza, Elżbietę, Józefa LISOWSKICH, Annę, Ludwika SZKUTNIK i zm. z rodz. 
28. + Agnieszkę, Antoniego ZIMOCH; córkę Zofię i syna Idziego     
29. + Gertrudę, Józefa STALOCH i córkę Marię 
30. + Roberta RABIEGĘ; Martę, Karola, Pawła, Kazimierza RABIEGÓW; Teresę, Sylwestra, Józefa ALBERTÓW; Helenę, Tadeusza, Józefa BERSKICH; Krystynę Górecką; Helenę, Piotra WRÓBLEWSKICH; ich rodziców: Helenę, Mieczysława, Franciszkę, Antoniego; ich rodzeństwo; Józefa, Łucję, Barbarę, Helenę, Wincentego WIECZORKÓW; Jana, Stanisława, Kazimierza, Salomeę WRÓBEL; Weronikę, Barbarę, Władysława GRZEŚKOWIAK; Janinę PARADOWSKĄ; Bernarda PAPROCKIEGO; Annę LORENZ; Andrzeja, Stanisława GNITECKICH; Ks. Jana ĆWIEJKOWSKIEGO; Ks. Krzysztofa ROZMIARKA; rodziców chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące 
31. + Mariusza KUBOT i zm. z rodz. 
32. + Ryszarda, Jana, Helenę DIRBACH; Zofię, Szczepana, Edmunda, Kazimierza, Czesława ZIMNYCH; Felicję, Stanisława,  Marka TRAWIŃSKICH; Genowefę, Józefa CHWOŁKA   
33. + Ewę, Henryka JASIAK, zm. z rodz.: MĄKA, JAŃSKICH, JASIAK 
34. + Leonarda, Janusza, Bronisława, Władysława FĄKA; Leokadię, Marię i Michała DZIEDZICZAK; Stanisława DOLATA; Anetę i Ryszarda KOŁODZIEJ; Ryszarda WEBER i jego rodziców; Franciszka WIECZORKA; Tomasza WARZECHĘ  
35. + Henryka BEŚKA; zm. z rodz. ŚWIATLAKÓW I BEŚKÓW 
36. + Alicję KASPERCZAK; Annę i Konrada CIEPLIK; Jadwigę, Henryka CIEPLIK; córkę Annę; Agnieszkę i Jana RAMUS; Józefę i Jana OGÓREK; syna Edwarda; Mieczysława KASPERCZAKA; zm. z rodz. : RAMUSÓW, KOBYRÓW, OGÓRKÓW, KASPERCZAKÓW, CIEPLIKÓW, ŻŁOBIŃSKICH   
37. + Cecylię, Ludwika GUMNYCH, Urszulę i Józefa WINIECKICH, Walentynę i Józefa TRAWIŃSKICH i ich wnuków Katarzynę i Marcina 
38. + Józefa, Grzegorza, Jacka ILSKICH; Jadwigę, Marię KAMIŃSKIE 
39. + Ferdynandę i Henryka KULA, Władysława CEGIELSKIEGO, Agnieszkę i Edwarda CEGIELSKICH 
40. + Janinę, Julię, Zygmunta i Lucjana WOLNYCH 
41. + Jana i Krystynę BAJER, ich rodziców z obu stron; Rafała i Janinę SABAT i Emilię ŁEBSKĄ, Czesława MUSIELAKA 
42. + Jana, Mariannę, Stefana NOWAK; Feliksa, Marię, Monikę, Pawła i Ludgardę TROSKA; zm. z r.: DOMBEK, Ks. Wiktora KOKOT jego rodziców: Zdzisławę, Romana, Elżbietę MĄKA; Bolesława GAŁĘ; Marię, Henryka MAKSIM; zm. z r.: FIGURA i KACZMAREK 
43. + Jana SMÓŁKĘ i Monikę GRAJCAR 
44. + Anetę, Marię, Józefa BARTNICKICH; i zm. z rodz. URBANEK;  Józefa WIOREK; Bolesława, Hildę MAGAJ; zm. z rodz. BRIKS 
45. + Stanisława MRÓZ, Jana, Mariannę MRÓZ, Stanisława, Władysławę MAŁECKICH, Bożenę PATYK, Zofię CYWIŃSKĄ, zm. dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu 
46. + Janusza BORYCZKĘ jego rodziców Irenę i Józefa; brata Aleksandra; bratanicę Beatę; teścia Romana LEBEK jego rodziców; Jolantę GAJEWSKĄ, Michalinę JANICKĄ, i zm. z rodz. BORYCZKA i LEBEK  
47. + Eugenię, Franciszka KOWALCZYKÓW; zm. z rodziny  Krystynę NASIADEK , Joachima MATSCHAY i zm. z rodziny 
48. + Kazimierę, Leona DROSZCZ 
49. + Reginę Jana MŁOT ich rodziców i rodzeństwo 
50. + Cecylię, Antoniego SKIBÓW 
51. + Agnieszkę, Edwarda KWIATEK; Franciszka, ojca Tadeusza SŁOTWIŃSKICH; Mariannę PLEWA; Stanisławę, Józefa KOTLICKICH, Marka SOKOŁOWSKIEGO 
52. + Zofię Mariana SADOWSKICH, Salomeę Franciszka MIESZŁA i zm. z rodz. 
53. + Barbarę MACIEJ; Dorotę, Maksymiliana KOKOTT; Adama KOKOTT; Marię, Leonarda MACIEJ.  
54. + Marię, Mieczysław ŚWIĄTEK; Piotra KĘSKĘ 
55. + Helenę, Szczepana, Marię, Stanisława KOSIK; Katarzynę, Pawła KULÓW; Teresę, Romana WIELGOSZ; Henryka, Helenę, Stanisława PERCZAK; Ryszarda GIZLERA, Stanisława JANETA 
56. + Edwarda, Marcelego, Wiktorię, Bogdana JABŁOŃSKICH; Szczepana, Mariannę, Antoniego, Henryka HOWAŃSKICH, córkę Katarzynę; Katarzynę, Mikołaja, Henryka, Czesławę MALCZAK ; córki: Rozalię, Kunegundę, Weronikę
57. + Pelagię, Kazimierza HAKOWSKICH, Anzelma KUJAWĘ i zm. krewnych 
58. + Zm. z rodz. BARCZOKÓW, GROSSKÓW, PIEPRZÓW, KOZICÓW, CEGIELSKICH, CZAPROWSKICH  
59. + Halinę, Ignacego STASIK zm. z rodz.: STASIKÓW i MUSIAŁÓW; Zenona, Lesława TOMCZYK; zm. z rodz.  KUSIAKÓW i TOMCZYKÓW 
60. + Zofię, Marię, Martę, Kazimierę, Elżbietę, Piotra, Leopolda, Wincentego, Józefa WIÓREK; Julię, Marcina, Walentego, Stanisława, Stanisławę, Jana LENART; Marię, Władysława, Bogdana KACAŁĘ; Klarę, Mieczysława LEBEK; Gertrudę KUNC; Czesława, Mieczysława FRYT; Zofię, Mariana URBANIAK; Mirosławę FILIPIAK; Marię ŚMIESZEK;  Stanisławę, Sylwestra CEMPEL; Martę LENORT; dusze w czyśćcu cierpiące 
61. + Mariannę, Stanisława, Józefa, Janinę, Jerzego, Jana LISOWSKICH; Andrzeja LUBOJAŃSKIEGO; Kazimierę URBAŃSKĄ 
62. + Zbigniewa MUSIAŁĘ i jego rodziców 
63. + Wacława, Leokadię, Jana, Mariannę KUJAWA i zm. z rodz. 
64. + Jana, Martę, Henryka, Bernarda, Feliksa z rodz. WOLKO; Jana, Emilię, Józefa, Leona z rodz. KOKOT; Zbysława KOŁODZIEJCZAK 
65. + Urszulę URBAŃSKĄ, syna Jana, jej rodziców; Beatę OPIOŁA i zm. z rodz.
66. +  Matyldę, Edmunda WILK; zmarłych z rodziny WILK, LEWEK, DROSZCZ
67. + Marię SOBCZAK oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo
68. + Weronikę, Władysława STEGMAN; Klarę, Stanisława CICHOREK; Zofię, Wojciecha, Michała ZMYŚLONYCH 
69. + Konrada, Helenę, Stanisława, Zdzisława JAŃSKICH; Henryka BORKOWSKIEGO; Jana ŚPIGIEL ich rodziców, rodzeństwo, wszystkich krewnych i spowinowaconych 
70. + Helenę i Józefa REWER, Annę HEISING; Ludwika, Gertrudę i Ryszarda SZCZEPANIAK 
71. + Kazimierza, Mariannę JERZYK 
72. + Stanisławę, Wacława KUPCZYK 
73. + Matyldę, Leona, Józefa, Alfonsa, Halinę SZKUDLARKÓW; Klarę CAJSBERG; Hyldę DRÓŻDŻ; Antoniego, Czesławę, Waleriana, Kazimierza, Józefa, Rozalię, Antoniego, Władysławę z rodz. KRAWCZYKÓW 
74. + zm. z rodz.: RYCHTER; SMÓŁKA, BOGUŚ, SCHUDY, JAŃSKI, HANISZ, GOGOL, ANDRZEJEWSKI, BARTKOWIAK, GROSSEK, GAJDA, HOROSZKO, BARTNICKI; Księży: z naszej parafii; dusze w czyśćcu cierpiące
75. + Elżbietę PAZEK
76. + Ignacego i Cecylię WIOREK
77. + Alfonsa MIESZAŁĘ, Jana BEDNARĘ, rodziców i dziadków z obu stron
78. + Cecylię, Stanisława, Józefa, Edwarda SOBCZAK, Irenę, Antoniego, Cecylię, Stefana, Gabrielę KAWULÓW, zm. z rodz. SZKUDLARKÓW i STANIÓW
79. + Gertrudę, Józefa, Martę, Edmunda, Kazimierę, Marcina, Tadeusza ROSSA, Marię BIEDA, Urszulę TRZEPAŁKA, Teresę, Ignacego, Apolonię URBAŃSKĄ, Edmunda ROSSA, Henryka WAJEROWSKIEGO, Marię, Józefa BIEDA, Juliannę, Wacława, Krzysztofa ŁUCZAK, Janinę, Czesława OGORZELSKIEGO, Teklę, Ignacego ADAMCZEWSKICH i zm. z tych rodz.
80. + Stanisławę, Mariana PIOTROWIAK; Helenę, Józefa NICKE; zm. z rodz.
81. + Piotra KUNZ, jego rodziców i siostrę Zofię WĘGRZYNOWICZ
82. + Wiktorię, Józefa SZUBERT;  Władysława, Władysławę WIECZORKÓW; zm. z rodz. : SZUBERTÓW; STELMASZYKÓW; JOKLÓW
83. + Marię i Władysława CIEŚLAK, Gertrudę, Franciszka SOBCZAK  i zm. z rodz.
84. + Aleksandra BORYCZKĘ; córkę Beatę; Mariannę, Józefa DEMBNYCH; Józefa, Irenę, Janusza BORYCZKA; Helenę, Jana OLEJNICZAK, Stanisławę, Franciszka GANCZARCZYK
85. + Piotra MISIEK  i zm. z rodz. WIERDAKÓW
86. + Marię, Tadeusza MIROWSKICH; ich rodziców i rodzeństwo; Konrada KULĘ, dusze w czyśćcu cierpiące
87. + Annę, Wiktora IWAN i zm. z rodz. IWAN i KOKOTT
88. + Agnieszkę, Mariana GIERASIMOWICZ
89. + Helenę, Józefę WRÓBEL
90. + Władysławę PACHOLSKĄ i zm. z rodziny
91. + Grzegorza IDŹCZAKA, zm. z rodz.: MAZURKIEWICZÓW, IDŹCZAKÓW, GILEWICZÓW, CZEMPLIKÓW, MATYSIKÓW i OSTROGÓW, ZAJĄCÓW, Ks. Jana ĆWIEJKOWSKIEGO; dusze w czyśćcu cierpiące
92. + Alojzego KAŁKA i zm. z rodz.  
93. + Marię i Mikołaja KORCZYŃSKICH oraz ich rodziców
94. + Zofię, Józefa ZIELIŃSKICH, Paulinę, Ludwika MISIEK, Jacka PIETRZAKA   
95. +  Ryszarda, Franciszka, Franciszkę NOWICKICH 
96. + Henryka GÓRECKIEGO jego i brata Jerzego; Cecylię i Bogdana JANKOWSKICH; Tadeusza i Jolantę JANOTA oraz synów: Tadeusza i Edwarda
97. +  Marię i Romana i Wiesława SCHUDY, Magdalenę, Wilhelma BIZIAK, Katarzynę, Michała WACHECKICH, Annę, Edwarda ANDRYSZEWSKICH, wszystkich zm. z rodziny SCHUDY 
98. + Eugeniusza, Scholastykę, Walentego GŁĄB; Natalię, Józefa GRZESIAK; Klarę, Michała SMÓŁKA; Anną, Franciszka MUSIAŁÓW i zm. z rodz.
99. + Katarzynę Stanisława URBANIAK; córkę Stanisławę i syna Stanisława
100. + Magdalenę, Jana SZYMAŃSKICH ich rodziców i rodzeństwo; Klarę CAJSBERG; Stefana BALCERZAKA jego rodziców, dziadków i rodzeństwo; Jana NICZKE jego rodziców i całe pokrewieństwo
101. + Zbigniewa BRZEZIŃSKIEGO jego rodziców, rodzeństwo: Franciszka, Zofię, Adelajdę, Barbarę KOCIOŁKÓW; zm. dziadków; Marię MIREK i zm. z rodziny; krewnych i znajomych 
102. + Mariusza ZAUCHĘ i zm. z rodz.
103. + Reginę, Jolantę, Edwarda ROŻEK
104. + Marię, Idziego MUSIAŁÓW 
105. + zm. z rodz.: KOLCZYŃSKICH, KRZYŻANIAKÓW, BRYCÓW, STOIŃSKICH, KOŁACKICH, JANKE, zm. Księży: Bpa Romana ANDRZEJEWSKIEGO, Ks. Ireneusza PAWLAKA, Kazimierza CIESIELSKIEGO, Jana WIATRA, Wojciecha JASNOWSKIEGO, Mariusza NOWACZYKA, Zdzisława KRÓLA, Józefa NOWAKA
106. + zm. z rodz.: ZMYŚLONYCH, KASPRZAKÓW, PIĄTKOWSKICH, SKUPNIÓW, SERAFINÓW, MATYSKÓW, KŁOKOWSKICH, MELEWSKICH, ks. Jana JAGIEŁŁO
107. + Jadwigę, Jana KWIATEK, Stefanię, Ignacego, Teresę, Józefa, Krzysztofa, Marię, Romana, Antoninę, Stefanię, Leona, Cecylię, dusze w czyśćcu cierpiące
108. + Elżbietę, Czesława SŁOBODZIAN, syna Tadeusza, zm. z rodz., Barbarę LENORT, jej mężów Eugeniusza, Zbigniewa, syna Jacka, zm. z rodz.
109. + Cecylię, Józefa, Piotra LISOWSKICH; Henryka WOŹNIAKA; Wacława Stanisławę TRAWIŃSKICH; Piotra, Zofię LISOWSKICH i zm. z rodziny
110. + Janinę, Józefa PUCHALSKICH; Stefanię, Henryka KONARKOWSKICH; Walerię, Władysława JEŻÓW 
111. + Antoninę, Franciszka SIKORA; Krystynę, Romana PAWLAK; dziadków z obu stron
 
                        
 
WYMIENIANKI ROCZNE  2021/2022
 
 
MNICHOWICE
 
W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni filialnej w Mnichowicach, a także drogich nam zmarłych:
 
1. + Stanisławę i Kazimierza KOSAKIEWICZ, zm. rodziców z obu stron, Bronisława KOSAKIEWICZA 
2. + Jana, Helenę GOGOL, Józefa FRANKOWSKIEGO, Janinę KASPRZAK i zm. z rodz. 
3. + Jana GOGÓŁ, Jana, Katarzynę GOGÓŁ; Macieja GOGÓŁ; Pawła CHWAŁ; Kazimierza CHWAŁ i zm. z rodziny 
4. + Irenę, Mieczysława DERDAK, Wandę, Józefa WOJCIECHOWSKICH, Reginę, Stefana BINIEK, Rozalię WAGAN, Józefę, Marcina DERDAK
5. + Jana i Stanisławę, Franciszka i Mariannę URBAŃSKICH, Mariannę, Gabrielę. Wiktora, Stanisława i Marię POPRAWÓW; Zbigniewa MYSZAK; Józefa, Franciszkę i Annę BICZYSKO, Petronelę i Antoniego BIEDÓW, zm. z rodz., Teresę BANAŚ i dusze w czyśćcu cierpiące
6. + Józefa, Leopolda, Franciszka i Kamilę GUGAŁA, Wiktorię, Antoniego, Halinę i Ludwika; Franciszka i Wiktorię KOBIAŁKA, Jana, Grzegorza i Katarzynę BORYS
7. + Wincentego, Wiktorię MOSZ, Krystynę, Jana BAJER, Teresę GABRIEL, Andrzeja IDZIOK, Ojca Benona HOJEŃSKIEGO  i zm. z rodz.
8. Leona, Stanisławę, Zbigniewa, Jarosława, Pelagię i Józefa KLOFTÓW, Mariusza GŁĄB
9. + Melanię, Zuzannę, Juliana PUCHAŁA i zm. rodzeństwo; Marię, Tadeusza, Wacława FABROWSKICH; Wiktorię, Zygmunta KOPIJ
10. + Apolonię i Konrada KALIS i zm. z rodz.
11. + Szczepana, Janusza, Annę, Michała, Anielę MARCINKÓW; Annę, Bolesława, Józefa, Andrzeja WOŹNIAKÓW; Franciszkę, Józefa WOŹNYCH;  dusze w czyśćcu cierpiące 
12. + Marię, Tomasza PUCHAŁA; zm. z rodz.: PUCHAŁA i MOSZ
 
Módlmy się:
 
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy nasze dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK