Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

28.09.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
   
     

Wymienianki czyli modlitwa za zmarłych

Zwyczajem starodawnym pątnicy przybywający do Sanktuarium na Pólko na doroczne odpusty ku czci Matki Bożej z Góry Karmel oraz Narodzenia NMP przynosili kartki z imionami i nazwiskami swoich krewnych. Praktyka ta jest do dzisiaj bardzo żywa wśród pielgrzymów, którzy zapisują w tzw. wymieniankach swoich drogich zmarłych aby wspierać ich drogę do nieba swoją modlitwą za zbawienie ich dusz. Młodzież w przystani pielgrzyma przyjmuje intencje modlitewne za zmarłych polecanych przez parafian i pielgrzymów.

Wymienianki pólkowskie są włączone w modlitwę różańcową, odmawianą w Sanktuarium w kolejne niedziele po uroczystościach odpustowych. Każda tajemnica różańca świętego jest poprzedzona czytaniem imion i nazwisk zmarłych.

Podczas pólkowskiej drogi krzyżowej, przy poszczególnych stacjach, wyprasza się odpusty ofiarując je za swoich zmarłych. Prowadzący drogę krzyżową zbiera kartki ze wykazami zmarłych, które następnie przyporządkowuje do poszczególnych stacji.

W kościele parafialnym pw. św. Anny w Bralinie, przez cały rok liturgiczny, w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.00 kapłan odczytuje wymienianki prosząc w modlitwie wspólnotowej o łaskę życia wiecznego dla tych zmarłych.

 

 

WYMIENIANKI ROCZNE 2020/2021
BRALIN  
MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH
W NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00 
 
W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni parafialnej w Bralinie, a także drogich nam zmarłych:
 
Księży, którzy pracowali w naszej parafii :
 
+ ks. Tomasza GABRIELA
 
+ ks. Stefana WOJCIECHOWSKIEGO
 
+ ks. Maksymiliana DŁUŻEWSKIEGO
 
+ ks. Antoniego MENCLA
 
+ ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO
 
+ ks. Jerzego ŻURAWSKIEGO
 
+ ks. wikariusza Romana SROCZYŃSKIEGO
 
+ ks. wikariusza Jana TECŁAWA
 
 
Księży, którzy pochodzili z naszej parafii :
 
+ ks. Biskupa Daniela LATUSKA
 
+ ks. Melchiora GROSSKA
 
+ ks. Michała LEWKA
 
+ ks. Roberta JOSIŃSKIEGO
 
+ ks. Ryszarda ROSSĘ
 
+ ks. Józefa JAŃCA
 
+ ks. Stefana SZUDY
 
+ ks. Daniela STASCHA
 
+ ks. Aleksandra ZAJADACZA
 
+ o. Bernarda MACIEJEWSKIEGO OFM
 
+ o. Józefa PUCHAŁĘ
 
1.      + Jana i Helenę GĄSZCZAK, Jana i Emilię KOKOT
 
2.      + Stanisław DORUCH i zm. z rodz.
 
3.      + Wiktorię, Józefa BLABUŚ; zm. z r.: NOCONIÓW, BLABUSIÓW i BELKÓW; Zofię, Antoniego STACHURÓW; zm. z r.: WARDĘGÓW, STACHURÓW i BRYLAKÓW
 
4.      + Andrzeja, Stanisława, Stanisławę, Dominika GNITECKICH; Annę, Franciszka WISZCZAK oraz zm. z tych rodzin; Roberta RABIEGĘ
 
5.      + Józefa TRAWIŃSKIEGO; Marię, Feliksa JĘDRYSIAK; Cecylię LATUSEK; Łucję i Feliksa MAKOŚ.
6.      + Małgorzatę DROSZCZ i rodziców z obu stron
7.      + Stanisława i Bolesława JĘDRYSIAKA i ich rodziców; Gizelę i Józefa KROWICKICH i ich rodziców
8.      + Mariusza KUBOT
9.      + Marię DEMBNĄ; Anielę, Wiesława SAKOWSKICH; Helenę, Jana KULÓW; Łucję GRABOWSKĄ; Weronikę, Franciszka KULÓW; Jana SMÓŁKĘ
10.  + Bronisławę, Józefa KAFANKÓW; Ks. Ryszarda ROSSĘ; rodziców: Emilię i Ryszarda; Urszulę, Henryka SCHUDY; Janinę, Zbigniewa ŁATKA; Andrzeja WITAKA; zm. z rodz: JOSIŃSKICH, ROSSÓW, KAFANKÓW
11.  + Jana, Eugenię SZEWCZYK;  Ryszarda, Bernadettę, Helenę, Antoniego DEMBNYCH; Elżbietę WIECZOREK  i dziadków z obu stron; Matyldę i Alojzego ŚMIATACZ
12.  + Matyldę, Edmunda WILK; zmarłych z rodziny WILK, LEWEK, DROSZCZ; Marię SOBCZAK oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo
13.  + Teresę i Franciszka DROSZCZ; Martę i Pawła DROSZCZ
14.  + Leonarda, Janusza, Bronisława, Władysława FĄKA; Leokadię, Marię i Michała DZIEDZICZAK; Stanisława DOLATA; Anetę i Ryszarda KOŁODZIEJ; Ryszarda WEBER i jego rodziców; Franciszka WIECZORKA; Tomasza WARZECHĘ
15.  + Helenę FROŃ jej rodziców, teściów, zmarłych z rodziny MAŁOLEPSZYCH, FROŃ I JEZIORNYCH
16.  + Eugeniusza, Józefa i Katarzynę GOŁĄBKÓW  
17.  + Janinę, Juliannę, Zygmunta i Lucjana WOLNYCH
18.  + Leokadię, Szczepana, Kazimierza DŁUGOWSKICH oraz zmarłych z rodziny JEŻYKÓW i DŁUGOWSKICH
19.  + Leokadię, Walentego BRĄŚ, zmarłych z rodziny BRĄSIÓW i MIESZAŁÓW
20.  + Stefana WITTKA; Jana, Marię MRÓZ
21.  + Marię, Ignacego URUSKICH; Antoniego, Karolinę, Michała, Aleksandra, Czesława DWERNICKICH; zm. z rodz.; Kazimierę, Edwarda, Ireneusza JAJCZYK 
22.  + Władysława GÓRECKIEGO; Stanisława i Weronikę GÓRECKICH; Józefa, Helenę GUDRA , Martę LATUSEK
23.  + Marię, Mieczysława, Franciszkę, Franciszka PANEK, zm. z rodz. PANEK i SCHUBERT, za zm. Helenę, Juliusza, Edmunda LEMANIK, Martę BIEDA, Annę TOMOŚ i zm. z rodz.
24.  + Alfonsa TROSKĘ, Agnieszkę, Józefa PENTOSIÓW, Wiktorię TROSKA 
25.  + Zofię, Józefa ZIELIŃSKICH, Paulinę, Ludwika MISIEK, Jacka PIETRZAKA   
+ Ryszarda, Franciszka, Franciszkę NOWICKICH    
26.  + Władysławę PACHOLSKĄ i zm. z rodziny      
27.  + Helenę, Wincentego, Franciszka PERNIOKÓW; Marię WOJTASIK; Józefa KASPRZAKA; zm. z rodz. SIKORÓW i NOWICKICH  
28.  + Agnieszkę, Antoniego ZIMOCH; córkę Zofię i syna Idziego    
29.  + Monikę, Maksymiliana WOLKO; Jana, Janinę JANIKOWSKICH; Marię, Paulinę TROSKA i zm. z rodziny
30.  + Klemensa i Franciszkę  SZUBIŃSKICH, Piotra, Leona KAROLKÓW, Krzysztofa TRZECIAKA, Władysława, Krystynę, Zdzisława i Janusza RYCZKOWSKICH, zm. z rodziny   
31.  + Janusza BORYCZKĘ jego rodziców Irenę i Józefa; brata Aleksandra; bratanicę Beatę;  teścia Romana LEBEK jego rodziców; Jolantę GAJEWSKĄ, Michalinę JANICKĄ, i zm. z rodz. BORYCZKA i LEBEK 
32.  + Stefanię, Bernarda , Jerzego HANISZ; Gertrudę, Pawła KOZICA; i zm. z tych rodz.
33.  + Helenę, Jana JARCZEWSKICH; Gertrudę, Alfreda SKIBA  i zm. z rodz. 
34.  + Marię, Tadeusza MIROWSKICH; ich rodziców i rodzeństwo; Konrada KULĘ
35.  + Rozalię, Tomasza, Elżbietę, Józefa LISOWSKICH; Annę, Ludwika SZKUTNIK i zm. z rodz.
36.  + Mariana CIERPIKA, rodziców Irenę, Leona, brata Zbigniewa     
37.  + Teresę, Stefana MOŚ i Jana KULĘ   
38.  + Eugenię, Franciszka KOWALCZYKÓW;  Krystynę NASIADEK i zm. z rodz. Joachima MATSCHAY 
39.  + Henryka BEŚKA; zm. z rodz. ŚWIATLAKÓW I BEŚKÓW
40.  + Barbarę MACIEJ; Dorotę, Maksymiliana KOKOTT; Adama KOKOTT; Marię, Leonarda MACIEJ.  
41.  + Halinę, Ignacego STASIK zm. z rodz.: STASIKÓW i MUSIAŁÓW; Zenona, Lesława TOMCZYK; zm. z rodz.  KUSIAKÓW i TOMCZYKÓW
42.  + Gertrudę, Józefa STALOCH i córkę Marię
43.  + Kazimierę BODYLSKĄ, Stanisławę, Józefa, Leona, Mariannę i Jana MIKOŁAJCZYKÓW, zm. z rodz. BODYLSKICH i MIKOŁAJCZYKÓW
44.  + Agnieszkę, Antoniego SIEMAŃSKICH; Henryka, Stanisława, Czesława KOZIEŁ; Stanisława, Weronikę, Adama, Rozalię, Karolinę, Czesława SANIK; Halinę DURYŃ, zm. z rodz., dusze w czyśćcu cierpiące
45.  + Cecylię, Stanisława, Józefa, Edwarda SOBCZAK, Irenę, Antoniego, Cecylię, Stefana, Gabrielę KAWULÓW, zm. z rodz. SZKUDLARKÓW i STANIÓW
46.  + Jana i Marię BAJER, syna Jana, Franciszka Zofię FRAS, Rafała i Janinę SABAT i Emilię ŁEBSKĄ, Czesława MUSIELAKA
47.  + Cecylię, Ludwika GUMNYCH, Urszulę i Józefa WINIECKICH, Walentynę i Józefa TRAWIŃSKICH i ich wnuków Katarzynę i Marcina
48.  + Piotra MISIEK  i zm. z rodz. WIERDAKÓW 
49.  + Kazimierę, Leona DROSZCZ 
50.  + Pelagię, Mariana DOMAGAŁÓW, zm. rodziców, teściów i rodzeństwo
51.  + Mariannę, Stanisława, Józefa, Janinę, Jerzego, Jana LISOWSKICH; Andrzeja LUBOJAŃSKIEGO; Kazimierę URBAŃSKĄ
52.  + Ferdynandę i Henryka KULA, Władysława CEGIELSKIEGO, Agnieszkę i Edwarda CEGIELSKICH
53.  + Zm. z rodz. BARCZOKÓW, GROSSKÓW, PIEPRZÓW, KOZICÓW, CEGIELSKICH, CZAPROWSKICH  
54.  + Zofię Mariana SADOWSKICH, Franciszka MIESZŁĘ i zm. z rodz.
55.  + Urszulę URBAŃSKĄ, syna Jana, jej rodziców; Beatę OPIOŁA i zm. z rodz.
56.  + Marię i Romana i Wiesława SCHUDY, Magdalenę, Wilhelma BIZIAK, Katarzynę, Michała WACHECKICH, Annę, Edwarda ANDRYSZEWSKICH, wszystkich zmarłych z rodziny SCHUDY
57.  + Mariannę, Jana, Irenę, Stanisława, Janinę, Mieczysława KUJAWÓW i zm. z rodz. KUJAWÓW, HODYASÓW i dalszych krewnych.
58.  + Ignacego i Cecylię WIOREK
59.  + Helenę, Szczepana, Marię, Stanisława KOSIK; Katarzynę, Pawła KULÓW; Teresę, Romana WIELGOSZ; Henryka, Helenę, Stanisława PERCZAK; Ryszarda GIZLERA, Stanisława JANETA
60.  + Bolesława BELKĘ i Marię LEŚNIAREK
61.  + Marię i Władysława CIEŚLAK, Gertrudę, Franciszka SOBCZAK  i zm. z rodz.
62.  + Andrzeja WILOCH, braci: Piotra i Romana oraz ojca Joachima   
63.  + Agnieszkę, Edwarda KWIATEK; Franciszka, Zdzisława, ojca Tadeusza SŁOTWIŃSKICH; Mariannę PLEWA; Krystynę DOMŻALSKĄ; Stanisławę, Józefa KOTLICKICH
64.  + Annę, Wiktora IWAN; Agnieszkę, Mariana GIERASIMOWICZ; Helenę, Józefa WRÓBEL
65.  + Aleksandra BORYCZKĘ; córkę Beatę; Mariannę, Józefa DEMBNYCH; Józefa, Irenę, Janusza BORYCZKA; Helenę, Jana OLEJNICZAK
66.  + Ryszarda, Jana, Helenę DIRBACH; Zofię, Szczepana, Edmunda, Kazimierza, Czesława ZIMNYCH; Felicję, Stanisława TRAWIŃSKICH; Genowefę, Józefa CHWOŁKA   
67.  + Zofię, Marię, Martę, Kazimierę, Elżbietę, Piotra, Leopolda, Wincentego, Józefa WIÓREK; Julię, Marcina, Walentego, Stanisława, Stanisławę, Jana LENART; Marię, Władysława, Bogdana KACAŁĘ; Klarę, Mieczysława LEBEK; Gertrudę KUNC; Czesława, Mieczysława FRYT; Zofię, Mariana URBANIAK; Mirosławę FILIPIAK; Marię ŚMIESZEK;  Stanisławę, Sylwestra CEMPEL; Martę LENORT; dusze w czyśćcu cierpiące
68.  + Antoniego JAROSZA, jego rodziców: Eleonorę i Ignacego
69.  + Krzysztofa, Józefa, Stefanię, Franciszka FIOŁKA; Agnieszkę, Jadwigę, Mariana, Edmunda, Wiktorię MICHAŁOWSKICH; Hannę RATOWSKĄ
70.  + Grzegorza IDŹCZAKA, zm. z rodz.: MAZURKIEWICZÓW, IDŹCZAKÓW, GILEWICZÓW, CZEMPLIKÓW, MATYSIKÓW i OSTROGÓW; dusze w czyśćcu cierpiące
71.  + Anetę, Marię, Józefa BARTNICKICH; i zm. z rodz. URBANEK;  Józefa WIOREK; Bolesława, Hildę MAGAJ; zm. z rodz. BRIKS
72.  + Alojzego KAŁKA i zm. z rodz. 
73.  + Marię i Mikołaja KORCZYŃSKICH oraz ich rodziców.
74.  + Eugeniusza, Scholastykę, Walentego GŁĄB; Natalię, Józefa GRZESIAK; Klarę, Michała SMÓŁKA; Anną, Franciszka MUSIAŁÓW i zm. z rodz. 
75.  + Stanisława MRÓZ, Jana, Mariannę MRÓZ, Stanisława, Władysławę MAŁECKICH, Bożenę PATYK, Zofię CYWIŃSKĄ, zm. dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
76.  + Reginę, Jolantę, Edwarda ROŻEK 
77.  + Mariannę, Józefa WIECZOREK; Marię, Wincentego BAJERÓW; Stefanię, Leona PRZEWDZIĘK; Eugenię, Wacława PACHOLAK; dziadków z obu stron
78.  + Pelagię, Kazimierza HAKOWSKICH, Anzelma KUJAWĘ i zm. krewnych
79.  + Weronikę, Władysława STEGMAN; Klarę, Stanisława CICHOREK; Zofię, Wojciecha, Michała ZMYŚLONYCH
80.  +Piotra KUNZ i jego rodziców
81.  + Mariannę i Teofila LAR i zm. z rodz. KARSZNIÓW i LARÓW, Józefa, Paulinę i Wiktora KRZAK i zm. z rodz. KRZAKÓW i GABRIELÓW
82.  + Zbigniewa BRZEZIŃSKIEGO jego rodziców, rodzeństwo: Franciszka, Zofię, Adelajdę, Barbarę KOCIOŁKÓW; zm. dziadków; Marię MIREK i zm. z rodziny 
83.  +  Stanisławę, Mariana PIOTROWIAK; Helenę, Józefa NICKE; zm. z rodz.
84.  + Wiktorię, Józefa SZUBERT;  Władysława, Władysławę WIECZORKÓW; zm. z rodz. : SZUBERTÓW; STELMASZYKÓW; JOKLÓW    
85.  + Jana, Mariannę, Stefana NOWAK; Feliksa, Marię, Monikę, Antoniego, Pawła TROSKA; zm. z r.: DOMBEK, Ks. Wiktora KOKOT jego rodziców: Zdzisławę, Romana, Elżbietę MĄKA; Bolesława GAŁĘ; Marię MAKSIM; zm. z r.: DZIERGWA, ILSKICH; dusze w czyśćcu cierpiące
86.  + zm. z rodz.: KOLCZYŃSKICH, KRZYŻANIAKÓW, BRYCÓW, STOIŃSKICH, KOŁACKICH, JANKE, zm. Księży: Bpa Romana ANDRZEJEWSKIEGO, Ks. Ireneusza PAWLAKA, Kazimierza CIESIELSKIEGO, Jana WIATRA, Wojciecha JASNOWSKIEGO, Mariusza NOWACZYKA, Zdzisława KRÓLA, Józefa NOWAKA 
87.  + zm. z rodz.: ZMYŚLONYCH, KASPRZAKÓW, PIĄTKOWSKICH, SKUPNIÓW, SERAFINÓW, ks. Jana JAGIEŁŁO
 
WYMIENIANKI ROCZNE  2020/2021
MNICHOWICE 
 
W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni filialnej w Mnichowicach
 
1.      + Jana, Helenę GOGOL, Józefa FRANKOWSKIEGO, Janinę KASPRZAK
 
2.      + Irenę, Mieczysława DERDAK, Wandę, Józefa WOJCIECHOWSKICH, Reginę ,Stefana BINIEK, Rozalię WAGAN, Józefę  ,Marcina DERDAK, dusze w czyśćcu cierpiące
 
3.      + Wincentego, Wiktorię MOSZ, Jana BAJER, Teresę GABRIEL, Andrzeja IDZIOK, Ojca Benona HOJEŃSKIEGO  i zm. z rodz.
 
4.      +  Jana, Katarzynę GOGÓŁ; Macieja GOGÓŁ; Pawła CHWAŁ; Beatę ZATOR i zm. z rodziny
 
5.      + Jadwigę DOBROWOLSKĄ, Bronisława DOBROWOLSKIEGO
 
6.      + Seweryna, Mariannę, Edwarda KUBICÓW, Wiktorię, Wojciecha MAZURÓW
 
7.      + Za zm. rodziców Melanię i Juliana PUCHAŁA oraz zm. rodzeństwo, Wiktorię i Zygmunta KOPIJ, Mariannę, Wacława i Tadeusza FABROWSKICH
 
8.      + Stanisławę i Kazimierza KOSAKIEWICZ i zm. rodziców z obu stron
 
9.      + Apolonię i Konrada KALIS i zm. z rodz.
 
10.  + Jana i Stanisławę, Franciszka i Mariannę URBAŃSKICH, Mariannę, Wiktora, Stanisława i Marię POPRAWÓW, Józefa, Franciszkę i Annę BICZYSKO, Petronelę i Antoniego BIEDÓW, zm. z rodz., Teresę BANAŚ i dusze w czyśćcu cierpiące
 
11.  + Józefa, Leopolda, Franciszka i Kamilę GUGAŁA, Wiktorię, Antoniego, Halinę, Franciszka i Wiktorię KOBIAŁKA, Jana, Grzegorza i Katarzynę BORYS
 
12.  + Ks. Kan. Józefa JANIEC, Gertrudę, Józefa, Konrada, Juliannę Piotra JANIEC, Klarę, Henryka MARKEFKĘ, Franciszkę GREC, Marię, Bernarda, Pawła, Norberta, Leokadię, Ryszarda, Konrada, Marię KURZAWA, Jadwigę BIEDA, Ks. Józefa SOPART, Ks. Jana ĆWIEJKOWSKIEGO, Ks. Antoniego, jego siostrę Marię KUTZ
 
13.  + Anielę, Annę, Michała, Janusza, Szczepana MARCINKÓW, Bolesław, Andrzeja WOŹNIAKÓW, dusze w czyśćcu cierpiące
 
14.  + Maksymiliana, Feliksa, Gertrudę, Alfonsa GOGOL; Agnieszkę, Tomasza RYBAK; Marię, Wacława KURZAWA; Józefa, Marię SZOLC; zm. z r. WIELOCH
 
15.  + Marię, Tomasza PUCHAŁA; zm. z rodz.: PUCHAŁA i MOSZ
 
16.  + Melanię, Zuzannę, Juliana PUCHAŁA i zm. rodzeństwo; Marię, Tadeusza, Wacława FABROWSKICH; Wiktorię, Zygmunta KOPIJ
 
17.  + Leona, Stanisławę, Zbigniewa, Jarosława, Pelagię i Józefa KLOFTÓW, Mariusza GŁĄB
 
18.   + Jana i Stanisławę, Franciszka i Mariannę URBAŃSKICH, Mariannę, Wiktora, Gabrielę, Marię i Stanisława POPRAWÓW, Zbigniewa MYSZAK,  Józefa, Franciszkę i Annę BICZYSKO, Petronelę i Antoniego BIEDÓW, zm. z rodz., Teresę BANAŚ i dusze w czyśćcu cierpiące
 
19.   +  Józefa, Leopolda, Franciszka i Kamilę GUGAŁA, Wiktorię, Antoniego, Halinę, Ludwika, Franciszka i Wiktorię KOBIAŁKA, Jana, Grzegorza i Katarzynę BORYS
 
20.  + Szczepana, Janusza, Annę, Michała, Anielę MARCINKÓW; Annę, Bolesława, Józefa, Andrzeja WOŹNIAKÓW; Franciszkę, Józefa WOŹNYCH;  dusze w czyśćcu cierpiące
 
21.  + Apolonię, Konrada KALIS; zm. z rodz.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK