Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

22.09.2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
   
     

Wymienianki czyli modlitwa za zmarłych

Zwyczajem starodawnym pątnicy przybywający do Sanktuarium na Pólko na doroczne odpusty ku czci Matki Bożej z Góry Karmel oraz Narodzenia NMP przynosili kartki z imionami i nazwiskami swoich krewnych. Praktyka ta jest do dzisiaj bardzo żywa wśród pielgrzymów, którzy zapisują w tzw. wymieniankach swoich drogich zmarłych aby wspierać ich drogę do nieba swoją modlitwą za zbawienie ich dusz. Młodzież w przystani pielgrzyma przyjmuje intencje modlitewne za zmarłych polecanych przez parafian i pielgrzymów.

Wymienianki pólkowskie są włączone w modlitwę różańcową, odmawianą w Sanktuarium w kolejne niedziele po uroczystościach odpustowych. Każda tajemnica różańca świętego jest poprzedzona czytaniem imion i nazwisk zmarłych.

Podczas pólkowskiej drogi krzyżowej, przy poszczególnych stacjach, wyprasza się odpusty ofiarując je za swoich zmarłych. Prowadzący drogę krzyżową zbiera kartki ze wykazami zmarłych, które następnie przyporządkowuje do poszczególnych stacji.

W kościele parafialnym pw. św. Anny w Bralinie, przez cały rok liturgiczny, w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.00 kapłan odczytuje wymienianki prosząc w modlitwie wspólnotowej o łaskę życia wiecznego dla tych zmarłych.

 

WYMIENIANKI  ROCZNE  2018/19

MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH

W NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00

 

 

W modlitwie wspólnotowej polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni parafialnej

 

Księży, którzy pracowali w naszej parafii :

+ ks. Tomasza GABRIELA

+ ks. Stefana WOJCIECHOWSKIEGO

+ ks. Maksymiliana DŁUŻEWSKIEGO

+ ks. Antoniego MENCLA

+ ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO

+ ks. Jerzego ŻURAWSKIEGO

+ ks. wikariusza Romana SROCZYŃSKIEGO

 

Księży, którzy pochodzili z naszej parafii :

+ ks. Biskupa Daniela LATUSKA

+ ks. Melchiora GROSSKA

+ ks. Michała LEWKA

+ ks. Roberta JOSIŃSKIEGO

+ ks. Ryszarda ROSSĘ

+ ks. Józefa JAŃCA

+ ks. Stefana SZUDY

+ ks. Daniela STASCHA

+ ks. Aleksandra ZAJADACZA

+ o. Bernarda MACIEJEWSKIEGO OFM

+ o. Józefa PUCHAŁĘ

 

 

1. + Bronisławę, Józefa KAFANKÓW, Ks. Ryszarda ROSSĘ, rodziców: Emilię i Ryszarda, Zbigniewa Janinę ŁATKA, Andrzeja WITAKA, zm. z rodz.: JOSIŃSKICH, ROSSÓW i KAFANKÓW

2. + Józefa TRAWIŃSKIEGO, Marię, Feliksa JENDRYSIAK, Cecylię LATUSEK, Łucję i Feliksa MAKOŚ

3. + Matyldę WILK

4. + Monika, Maksymilian WOLKO; Jan, Janina JANIKOWSCY; Marię i Paulinę TROSKA

5. +Ryszarda, Jana, Helenę DIRBACHÓW; Zofię, Szczepana, Kazimierza, Czesława ZIMNYCH; Felicję, Stanisława TRAWIŃSKICH; Genowefę, Józefa CHWOŁKA

6. + Leokadię, Walentego BRĄŚ; zm. z rodz. : BRĄSIÓW i MIESZAŁÓW

7. + Stanisława, Bolesława JĘDRYSIAK i ich rodziców; Gizelę, Józefa KROWICKICH i rodziców z obu stron

8. + Helenę FROŃ jej rodziców, teściów i zm. z rodz.: MAŁOLEPSZYCH, FROŃ i JEZIORNYCH; Ireneusza SACZEWĘ

9.+ Leonarda, Janusza, Bronisławę, Władysława FĄKA; Leokadię, Marię, Michała DZIEDZICZAK; Anetę, Ryszarda KOŁODZIEJ; Ryszarda WEBER i jego rodziców; Tomasza WARZECHĘ

10. + Mariusza KUBOT i zm. z rodz.

11. + Piotra MISIEK i zm. z rodz. WIERDAKÓW

12. + Władysławę PACHOLSKĄ i zm. z rodz.

13. + Zbigniewa BRZEZIŃSKIEGO; Franciszka, Zofię, Adelajdę, Barbarę KOCIOŁKÓW i zm. z rodz.

14. + Eugeniusza, Józefa, Katarzynę GOŁĄBKÓW

15. + Andrzeja LEŚNIARKA, jego rodziców i teściów; Gertrudę i Zdzisława WOŹNIAK; Sylwestra SIKORĘ i zm. z rodz.

16. + Teresę, Franciszka DROSZCZ; Pawła i Martę DROSZCZ

17. + Agnieszkę, Antoniego SIAMAŃSKICH; Henryka, Stanisława, Czesława KOZIEŁ; Stanisława, Weronikę, Adama, Rozalię, Karolinę, Czesława SANIK; Halinę DURYŃ, zm. z rodz., dusze w czyśćcu cierpiące

18. + Alfonsa TROSKĘ, Agnieszkę, Józefa PENTOSIÓW i Wiktorię TROSKA

19. + Pelagię i Paweł DROZD i Marka WINIARCZYKA

20. + Małgorzatę DROSZCZ i rodziców z obu stron

21. + Klemensa i Franciszkę  SZUBIŃSKICH, Piotra, Leona KAROLKÓW, Krzysztofa TRZECIAKA, Władysława, Krystynę, Zdzisława i Janusza RYCZKOWSKICH, zm. z rodziny

22. + Helenę, Wincentego, Franciszka PERNIOKÓW; Marię WOJTASIK; Józefa KASPRZAKA

23. + Gertrudę, Józefa STALOCH; córkę Marię

24. + Franciszka KOŚCIELNEGO

25. + Stefana WITTKA; Jana, Mariannę MROZÓW

26. + Józefa, Zofię ZIELIŃSKICH; Paulinę, Ludwika MISIEK; Jacka PIETRZAKA; Ryszarda, Franciszkę, Franciszka NOWICKICH

27. + Rozalię, Tomasza, Elżbietę, Józefa LISOWSKICH; Annę, Ludwika SZKUTNIK; i zm. z tych rodzin

28. + Reginę, Jolantę, Edwarda ROŻEK

29. + Cecylię, Ludwika GUMNEGO, Józefa WINIECKIEGO, Walentynę i Józefa TRAWIŃSKICH i ich wnuków Katarzynę i Marcina TRAWIŃSKICH

30. + Michała KMIECIŃSKIEGO i zm. z rodz. HOWAŃSKICH, JABŁOŃSKICH i MALCZAKÓW

31. + Janusza BORYCZKĘ jego rodziców Irenę i Józefa, brata Aleksandra, teścia Romana LEBEK, Jolantę GAJEWSKĄ, Michalinę JNICKĄ, i zm. z rodz. BORYCZKA i LEBEK

32. + Andrzeja, Stanisława, Stanisławę, Dominika GNITECKICH, Annę, Franciszka WISZCZAK oraz zm. z tych rodzin

33. + Stefanię, Bernarda, Jerzego HANISZ, Gertrudę i Pawła KOZICA i zm. z tych rodzin

34. + Stefana i Teresę Moś

35. + Szczepana DŁUDOWSKIEGO, syna Kazimierza i zm. z rodz. DŁUDOWSKICH i JERZYKÓW

36.+ Jana, Marię BAJER, ich syna Jana; Franciszka, Zofię FRAS; Janinę, Rafała SABAT; Emilię ŁEBSKĄ

37. + Józefa ILSKEGO; dwóch synów: Grzegorza i Jacka; Jadwigę i Marię KAMIŃSKĄ

38.+ Marię, Ignacego URUSKICH; Antoniego, Karolinę, Michała, Aleksandra, Czesława DWERNICKICH; zm. z rodz.

39. + Kazimierę. Edwarda, Ireneusza JAJCZYK

40. + Barbarę MACIEJ; Dorotę, Maksymiliana KOKOTT; Marię, Leonarda MACIEJ

41.+ Urszulę URBAŃSKĄ, jej rodziców; Beatę OPIOŁA

42. + Marię DEMBNĄ, Anielę i Wiesława SAKOWSKICH; Helenę i Jana KULÓW; Łucję GRABOWSKĄ

43. + Marię, Mieczysława, Franciszkę, Franciszka PANEK, zm. z rodz. PANEK i SCHUBERT, za zm. Helenę, Juliusza, Edmunda LEMANIK, Martę BIEDA i zm. z rodz.

44. + Mariannę, Jana, Irenę, Stanisława i Janinę KUJAWÓW

45. + Leon i Kazimiera DROSZCZ

46. + Ferdynandę i Henryka KULA, Władysława CEGIELSKIEGO, Agnieszkę i Edwarda CEGIELSKICH

47. + Henryka WOŹNIAKA; Cecylię, Józefa, syna Piotra LISOWAKICH; dziadków LISOWSKICH i TRAWIŃSKICH

48. +Marię i Romana SCHUDY i syna Wiesława, Magdalenę, Wilhelma BIZIAK, Katarzynę, Michała WACHECKICH, Annę, Edwarda ANDRYSZEWSKICH, wszystkich zmarłych z rodziny SCHUDY

49. + Antoniego JAROSZA i jego rodziców

50.  + Joannę, Kazimierza, Wojciecha LEPKA Helenę, Jana, Szczepana, Henryka RACZYŃSKICH i zm. z rodz. RACZYŃSKICH i dziadków z obu stron

51. + Marię MIROWSKĄ, Władysławę i Andrzeja PFLAUM, Paulina i Kazimierza MIROWSKICH

52. + Leokadię, Jana i Mariannę KUJAWA

53. +Kazimierę BODYLSKĄ; zm. z rodz. BODYLSKICH i MIKOŁAJCZYKÓW

54. + Józefa SROKĘ; Stanisławę, Marię, Stanisława, Zygmunta, Łucję LARYŚ; dusze w czyśćcu cierpiące

55. + Konrada, Helenę. Stanisława, Zdzisławę JAŃSKICH; Henryka BORKOWSKIEGO; Jana ŚPIGIEL; ich rodziców, rodzeństwo, wszystkich krewnych i spowinowaconych

56. + Ryszarda, Bernadettę, Helenę, Antoniego DEMBNYCH; wujków i dziadków ROSSÓW  i DEMBNYCH; Eugenię, Jana SZEWCZYK; wujków i dziadków KONIECZNYCH  i SZEWCZYKÓW; Elżbietę  WIECZOREK

57. + Władysława SKŁADNIKIEWICZA

58. + Matyldę, Leona, Józefa, Alfonsa, Halinę SZKUDLAREK; Klarę CAJSBERG; Hyldę DRÓŻDŻ; Antoniego, Czesławę, Waleriana, Kazimierza, Józefa, Rozalię, Antoniego, Władysławę KRAWCZYKÓW

59. + Pelagię, Teodora WALASZYŃSKICH; Filipa, Marię, Bogdana KUKOTKO; Jana, Franciszka, Martę, Józefa, Ludwika, Annę ŻYMEŁKÓW.

60. + Weronikę, Władysława STEGMAN; Klarę, Stanisława CICHOREK; Zofię, Wojciecha , Michała  ZMYŚLONYCH

61. + zm. z rodz.: MAZURKIEWICZÓW, IDŹCZAKÓW, GILEWICZÓW, CZEMPLIKÓW, MATYSIKÓW i OSTROGÓW dusze w czyśćcu cierpiące

62. + Piotra KUNZ i jego rodziców

63. + Mariannę, Stanisława, Józefa, Janinę, Jerzego, Jana LISOWSKICH; Andrzeja LUBOJAŃSKIEGO; Kazimierę URBAŃSKĄ

64. + zmarłych rodziców: Wiktorię, Józefa BLABUŚ, oraz zm. z rodzin: NOCONIÓW, BLABUSIÓW i BELKÓW

65. + Zmarłych rodziców: Zofię, Antoniego STACHURÓW oraz zm. z rodzin: WARDĘGÓW, BRYLAKÓW i STACHURÓW

66. + Jadwigę, Jana KWIATEK; Stefanię, Ignacego KUROPKA; Teresę, Józefa WIZA; Marię, Romana Majchrzak

67. + Franciszkę, Józefa BUNK, Gertrudę i Alfreda WANZEK, Juliusza KALETĘ,  Jadwigę STAROŚCIK, Katarzynę LONDA i zm. dziadków

68. + Alicję KASPERCZAK; Annę i Konrada CIEPLIK; Jadwigę, Henryka CIEPLIK; córkę Annę; Agnieszkę i Jana RAMUS; Józefę i Jana OGÓREK; syna Edwarda; Mieczysława KASPERCZAKA; zm. z rodz. : RAMUSÓW, KOBYRÓW, OGÓRKÓW, KASPERCZAKÓW, CIEPLIKÓW, ŻŁOBIŃSKICH

68. Ewę i Henryka JASIAK

69. + Eugeniusza, Scholastykę, Walentego GŁĄB; Natalię, Józefa GRZESIAK; Klarę, Michała SMÓŁKA; Anną, Franciszka MUSIAŁÓW i zm. z rodz.

70. + Helenę, Wacława JARCZEWSKICH; Gertrudę, Alfreda SKIBA; zm. z rodz.

71. + Maria i Władysław CIEŚLAK, Gertruda, Franciszek SOBCZAK  i zm. z rodz.

72. + Bogdana, Bronisławę, Jana BOGUNIEWICZ i zm. z rodz.; zm. z rodz.: MICHALCZUK, KORSAN, SOŁTYSÓW, KUCZKO, BUJEŃCZYK; KUROPKA i PISULÓW; Zofię RAŚ

73. + Zofię, Józefa URBAŃSKICH; Mariana SOPARTA, syna Andrzeja

74. + Zofię, Katarzynę, Joannę, Jana, Ludwika JUSZCZAKÓW; Genowefę, Jana LUŹNIAKÓW

75. + Stanisława MRÓZ, Jana, Mariannę MRÓZ, Stanisława, Władysławę MAŁECKICH, Bożenę PATYK, Zofię CYWIŃSKĄ, zm. dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu

76. + Cecylię, Stanisława, Józefa, Edwarda SOBCZAK, Irenę, Antoniego, Cecylię, Stefana, Gabrielę KAWULÓW, zm. z rodz. SZKUDLARKÓW i STANIÓW

77. + Mariana, Zofię SADOWSKICH; zm. z rodz.; MIESZAŁA I SADOWSKICH

78. + Ignacego i Cecylię WIOREK

79. + Jana, Gertrudę KAŁKA; Rozalię, Władysława KUBASIK

80.+ Irenę, Józefa BORYCZKÓW; syna Aleksandra, Janusza; Beatę Hoja, Mikołaja OSPAŁEK; zm. z rodz.: BORYCZKA i RAMUS

81.+ Wiesława, Wandę, Stanisława WOŁK ich zm. rodziców i wszystkich zm. z tych rodzin

82. + Zm. z rodz. BARCZOKÓW, GROSSKÓW, PIEPRZÓW, KOZICÓW, CEGIELSKICH, CZAPROWSKICH

83. + Bolesława BELKĘ i Marię LEŚNIAREK

84. + Antoninę, Franciszka SIKORÓW; Romana PAWLAKA; dziadków z obu stron

85. + Stanisława, Weronikę GÓRECKICH; Józefa, Helenę GUDRA; Marię LATUSEK

86. + Jacka LENORTA, zm. z rodz. LENORTÓW; Władysława SKĄPSKIEGO, zm. z rodz. SKĄPSKICH; Ks. Prałata Antoniego HEŁKĘ, zm. z rodz. HEŁKÓW

87. ++ Annę i Wiktoria IWAN, Agnieszkę i Mariana GIERASIMOWICZ, Helenę i Józefę WRÓBEL

88.+ Wiktorię, Józefa SZUBERT;  Władysława WIECZORKA; zm. z rodz. : SZUBERTÓW; STELMASZYKÓW; JOKLÓW

89.+ + Kazimierza NOCULAKA i zm. z rodz.

 Mariannę i Teofila LAR i zm. z rodz. KARSZNIÓW i LARÓW

Józefa, Paulinę i Wiktora KRZAK i zm. z rodz. KRZAKÓW i GABRIELÓW

90. + Roberta, Karola, Martę, Kazimierza RABIEGÓW; Helenę, Piotra WRÓBLEWSKICH; Teresę, Sylwestra, Józefa ALBERTÓW; Helenę, Tadeusza BERZKICH; Łucję, Barbarę, Józefa, Helenę, Wincentego WIECZORKÓW; Ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO;  Andrzeja GNITECKIEGO; zm. dziadków; rodziców chrzestnych i innych członków rodziny; dusze w czyśćcu cierpiące

91. + Stanisławę, Mariana PIOTROWIAK; Helenę, Józefa NICKE

92. + Zofię, Bernarda KLOSEK; rodziców i rodzeństwo; Helenę, Kazimierza MAZURKIEWICZ; Janinę, Stefana KŁOSEK; Agnieszkę, Alojzego PRZYBYŁA; Stanisława FILECKIEGO; Władysława SZUAWRTA; rodziców, teściów i rodzeństwo; syna Grzegorza; Stanisławę GIEL;  Elżbietę, Stanisława SŁOBODZIAN

93. + Eugenię, Franciszka KOWALCZYKÓW;  Krystynę NASIADEK i zm. z rodz.

94.+ Helenę, Szczepana, Marię, Stanisława KOSIK; Katarzynę, Pawła KULÓW; Teresę, Romana WIELGOSZ; Henryka PERCZAK; Ryszarda GIZLERA

95. + Anastazję, Jana DŁUGOWSKICH

96. + Zm. z rodz. KAPAŁÓW, ZARADNIAKÓW, MAZURÓW, NOWAKOWSKICH, BIELARZÓW, Ks. Czesława ZARADNIAKA, Urszulę i Sylwestra ZARADNIAK, Stanisławę i Antoniego KAPAŁA

97. + Zm. z rodz.: KOLCZYŃSKICH, KRZYŻANIAKÓW, BRYCÓW, STOIŃSKICH, KOŁACKICH, JANKE, zm. Księży: Bpa Romana ANDRZEJEWSKIEGO, ks. Ireneusza PAWLAKA, Kazimierza CIESIELSKIEGO, Jana WIATRA, Wojciecha JASNOWSKIEGO, Mariusza NOWACZYKA  

 

MNICHOWICE 

            WYMIENIANKI ROCZNE  2018/2019

W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni filialnej

1. + Jana i Helenę GOGOL, Józefa FRANKOWSKIEGO i Janinę KASPRZAK

2. 2. + Jadwigę DOBROWOLSKĄ, Bronisława DOBROWOLSKIEGO, Mariannę SZKUDLAREK

3. + Seweryna, Mariannę, Edwarda KUBICÓW, Wiktorię, Wojciecha MAZURÓW

4.  + Apolonię, Konrada KALIS i zm. z rodz.

5. +  Jana i Stanisławę, Franciszka i Mariannę URBAŃSKICH, Mariannę, Wiktora, Gabrielę, Marię i Stanisława POPRAWÓW, Zbigniewa MYSZAK,  Józefa, Franciszkę i Annę BICZYSKO, Petronelę i Antoniego BIEDÓW, zm. z rodz., Teresę BANAŚ i dusze w czyśćcu cierpiące

6. + Józefa, Leopolda, Franciszka i Kamilę GUGAŁA, Wiktorię, Antoniego, Halinę, Ludwika, Franciszka i Wiktorię KOBIAŁKA, Jana, Grzegorza i Katarzynę BORYS

7. + Melanię, Juliana, Zuzannę PUCHAŁA;; zm. rodzeństwo; Wiktorię, Zygmunta KOPIJ; Marię, Wacława Tadeusza FABROWSKICH

8. + Stanisławę i Kazimierza KOSAKIEWICZ i zm. rodziców z obu stron i Bronisława KOSAKIEWICZ

9. + Szczepana, JANUSZA, Annę, Anielę, Michała MARCINKÓW; Józefa, Andrzeja, Bolesława WOŹNIAKÓW, dusze w czyśćcu cierpiące

10. + Edmunda, Elżbietę CZERNIEJEWSKICH

11. + Anielę, Michała, Annę, Janusza, Szczepana MARCINKÓW; Bolesława, Annę, Andrzeja, Józefa WOŹNIAKÓW;  dusze w czyśćcu cierpiące

12. + Apolonię, Konrada KALIS i zm. z rodz. 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK